آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

زیر شکم آویزان زانو خم

Hanging Leg Hip Raise Bent knee

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر رانی – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

603

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میله بارفیکس را گرفته و آویزان شوید. زانوها را در کنار هم قرار داده و بدن را تقریباً صاف نگه‌دارید. این وضعیت شروع است.
درحالی‌که زانو ها را تقریبا 90 دریجه به سمت بالا خم کرده‌اید، حرکت را با خم کردن باسن و بالا کشیدن پاها آغاز کنید.
پاها را تا جایی که زانوهایتان به سینه نزدیک شود بالا ببرید.از پیچ‌وتاب خوردن یا کمک گرفتن در طول حرکت پرهیز کنید.
تحت کنترل به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)