Handstand Push Up

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید(سرشانه)

عضلات کمکی:

پشت – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

832

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اگر این حرکت را برای اولین بار انجام می‌دهید، می‌توانید از فردی کمک بگیرید. در طی این حرکت باید به دیوار نگاه کنید و سرتان نباید به سمت پایین خم شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در مقابل دیوار بایستید به‌گونه‌ای که پشت شما به سمت دیوار باشد. از کمر خم‌شده و هر دودست خود را به عرض شانه بازکرده و بر روی زمین بگذارید.
دست‌های خود را کاملاً کشیده نگه‌داشته و پاهای خود را بر روی دیوار قرار دهید. اکنون به حالت وارونه قرارگرفته و دست‌ها و پاهای شما باید کشیده باشند. بدن خود را تا حد امکان صاف نگه‌دارید.

هم‌زمان با دم، خود را پایین بیاورید تا سر شما با زمین برخورد کند. ضروری است این حرکت را بسیار آرام انجام دهید تا از آسیب به سر جلوگیری شود.
به همراه بازدم به‌آرامی باحالت پیشین بازگشته و آرنج‌های خود را تا نزدیک حالت قفل برسانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)