آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ گرویین

Groin Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

550

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت، روی زمین یا زیرانداز ورزشی دراز کشیده و پاها را در مقابل خود بکشید.
حال زانوها را خم کرده و هم‌زمان که قسمت بیرونی ران‌ها را روی زمین (یا زیرانداز) قرار می‌دهید، کف پاها را به یکدیگر بچسبانید.
کف پاهایتان را به یکدیگر فشار داده.در این حالت پاهای شما باید به شکل لوزی درآمده باشد.
دست‌ها رازیر گردن قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.
کمر خود را صاف روی زمین نگه‌داشته و بالاتنه خود را بالا ببرید. سپس در اوج حرکت لحظه‌ای مکث کنید. به آرامی به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)