Frogger

عضله اصلی حرکت:

چهار سر ران – شکم

عضلات کمکی:

پشت – همسترینگ – ساق

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

821

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

براي شروع بدن خود را در موقعيت حركت پلانك يا همان شنا قرار دهيد، با يك حركت جهشي هر دو پاي خود را به قسمت بالا تنه نزديك كنيد. زانوهايتان به آرنج و پنجه پا به مچ دست نزديك شود.مکث کنید و به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)