Frog Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

541

نام دیگر حرکت:

شکم قورباغه

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت، روی زمین یا زیرانداز ورزشی دراز کشیده و پاها را در مقابل خود بکشید.
حال زانوها را خم کرده و هم‌زمان که قسمت بیرونی ران‌ها را روی زمین (یا زیرانداز) قرار می‌دهید، کف پاها را به یکدیگر بچسبانید.
کف پاهایتان را به یکدیگر فشار داده و درحالی‌که قسمت بیرونی ران‌ها را همچنان روی زمین (یا نزدیک به آن) نگه‌داشته‌اید، پاها را اندکی از سطح زمین بلند کنید. نکته: در این حالت پاهای شما باید به شکل لوزی درآمده باشد.
دست‌ها را به شکل ضربدری و به‌گونه‌ای که هر یک از دست‌ها روی شانه‌ی سمت مخالف باشد، قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.
کمر خود را صاف روی زمین نگه‌داشته و بالاتنه خود را بالا ببرید. سپس در اوج حرکت لحظه‌ای مکث کنید. نکته: این حرکت مشابه بخش ابتدایی دراز و نشست عادی است.
به آرامی به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)