آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

زیرشکم قیچی

Flutter Kicks

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

566

نام دیگر حرکت:

بالا پایین آوردن پاها خوابیده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع حرکت دراز کشیده و پشت خود را به زمین یا تشک ورزشی فشار دهید. بازوهای شما باید کاملاً در پهلو کشیده بوده و کف دست‌‌ها نیز باید به سمت پایین باشند.
زانوها را اندکی خم کرده و پاهای خود را بلند کنید، تا پاشنه پاهای شما در حدود 15 سانتی‌متر بالاتر از سطح باشد. این حالت آغازین حرکت می‌‌باشد.
اکنون پای چپ خود را به میزان 45 درجه بالابرده و پای راست شما باید به میزانی پایین آورده شود تا پاشنه پا در حدود 5-7 سانتی‌متر با سطح زمین فاصله داشته باشد.
جهت حرکت را با بالا بردن پای راست و پایین آوردن پای چپ تغییر دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)