آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساق, آموزش حرکات کششی

کشش ساق پا ایستاده

Feet and Ankles Side to Side Stretch

عضله اصلی حرکت:

ساق پا

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

891

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و پنجه پا را روی زمین گذاشته و پاشنه پا را از زمین بلند کنید و به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید