عکس حرکت
کدحرکت
عنوان فارسی حرکت
عنوان لاتین حرکت
ضربه به باسن در جا
butt-kicks-cardio
زانو بلند درجا
high-knee
پروانه
jumping-jack
دویدن
run
طناب زدن
jump-rope
راه رفتن (پیاده روی)
walking
مشت زدن تناوبی
alternate-punching
دویدن و پریدن
run-and-jump
دویدن روی تردمیل
run-on-treadmill
راه رفتن روی تردمیل
walking-on-treadmill
راه رفتن روی تردمیل با شیب مثبت
walking-on-incline-treadmill
دوچرخه
bicycle
پله دستگاه
walking-on-stepmill
دستگاه الپتیکال
elliptical-machine
دستگاه روئینگ
rowing-machine