آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو زوتمن روی میز لاری

Dumbbell Zottman Preacher Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

232

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در هر دست یک دمبل گرفته و بخش فوقانی دست را بر روی نیمکت لاری یا نیمکت شیب‌‌دار قرار دهید. دمبل‌‌ها باید در ارتفاع سرشانه نگه‌داشته شده و آرنج‌‌ها منعطف باشند. کف‌‌ دست‌‌ها باید به سمت پایین باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
به‌آرامی دمبل‌‌ها را پایین بیاورید و کف‌‌ دست‌‌ها باید همچنان به سمت پایین باشد. در این بخش از حرکت، عضلات دوسر باید کاملاً کشیده شوند.
اکنون مچ‌‌هایتان را در پایین‌‌ترین نقطه حرکت بچرخانید تا کف‌‌ دست‌‌ها به سمت بالا باشد.
از عضلات دوسر برای بالا بردن وزنه‌‌‌‌ها استفاده کنید تا عضلات کاملاً منقبض‌شده و دمبل‌‌ها در ارتفاع سرشانه قرار گیرند. به خاطر داشته باشید که به‌منظور اطمینان از انقباض کامل، شما باید انگشت کوچک را بالاتر از انگشت شست نگه‌دارید.
عضلات دوسر را به مدت یک ثانیه در حالت منقبض نگه‌داشته و مجدداً مچ‌‌ها را بچرخانید تا کف‌‌ دست‌‌ها به سمت پایین باشد.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)