آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو زوتمن با دمبل

Dumbbell Zottman Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

214

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دست گرفته و بایستید. بالاتنه را صاف و دست‌ها را کشیده نگه‌دارید. آرنج‌ها باید نزدیک به بدن باشند. مطمئن شوید که کف دست‌ها رو به بدن قرارگرفته باشد. این وضعیت شروع است.
درحالی‌که بازوها را ثابت نگه‌داشته‌اید، با منقبض کردن عضله دوسر بازو وزنه‌ها را بالا بیاورید. هنگام بالا بردن دمبل، مچ دست‌ها باید به‌گونه‌ای بچرخد که کف دست‌ها رو به بالا قرار گیرد. حرکت را تا جایی که عضله جلو بازو کاملاً منقبض‌شده و دمبل‌ها هم‌ سطح شانه قرار گیرد، ادامه دهید.
یک ثانیه انقباض عضله را حفظ کرده و آن را تحت‌فشار قرار دهید.
حال مچ‌هایتان را تا جایی که کف دست‌ها رو به پایین قرار گیرد، بچرخانید. انگشت شست باید بالاتر از انگشت کوچک قرار داشته باشد.
به‌آرامی و درحالی‌که کف دست‌هایتان رو به پایین قرار دارد، دمبل‌ها را پایین بیاورید.
وقتی دمبل به نزدیکی ران‌هایتان رسید، شروع به چرخش مچ‌ها کنید تا مجدداً کف دست‌ها به سمت بدن قرار گیرد.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)