آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو دمبل tate

Dumbbell Tate Press Triceps

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

301

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را با هر یک از دستان خودتون بگیرید.روی نیمکت صاف دراز بکشید.دمبل ها را بلند کرده و روبروی خود قرار بدید طوری که دست و بدنتون زاویه 90 درجه داشته باشند و کف دست ها به سمت جلو باشد.و آرنج خم نشه و دست ها کاملا عمودی وکشیده باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
آرنج ها را به سمت خارج (جانب) خم کرده تا جایی که دمبل ها به سینه نزدیک شوند ، کمی مکث کنید و به نقطه شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی آرنج ها را خم میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).