Dumbbell Standing Round Arm Biceps Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

216

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

صاف بایستید و یک جفت دمبل را در دست بگیرید. آرنج‌ها را نزدیک به بالاتنه قرار داده و کف دست‌ها را طوری بچرخانید که روبه تنه قرار بگیرند. این وضعیت شروع حرکت است.
حالا درحالی‌که بازوها ثابت هستند، با انقباض عضلات جلو بازو، دمبل‌ها را بالا بیاورید و همزمان با بالا آمدن مچ را 90 درجه به خارج بچرخانید. این حرکت را تا زمان انقباض کامل عضلات و رسیدن دمبل‌ها به سطح شانه ادامه دهید. یک ثانیه در این موقعیت مکث کرده و به عضلات جلو بازو فشار وارد کنید.
سپس به ‌آرامی دمبل‌ها را در جهت عکس بالا آمدن بچرخانید و به موقعیت اول بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)