آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر خم با دمبل ایستاده

Dumbbell Standing Rear Delt Fly

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

149

نام دیگر حرکت:

نشر خم دمبل جفت

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دستان خود بگیرید.
زانوها را کمی خم کرده و بالاتنه صاف باشد از کمر تقریبا 30 درجه خم شوید.
کف دست‌های شما باید به سمت یکدیگر باشد. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
نیم‌تنه خود را ثابت نگه‌داشته و آرنج‌های خود را اندکی خم‌کنید. دمبل‌ها را به‌طور مستقیم در طرفین خود بالا ببرید تا دست‌های شما با کف زمین موازی باشد.
بعد از یک ثانیه انقباض در بالاترین نقطه، به‌آرامی دمبل را به حالت آغازین پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)