آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جلو با دمبل ایستاده

Dumbbell Standing Front Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

132

نام دیگر حرکت:

نشر از جلو دمبل جفت ایستاده

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دو دمبل را در دست گرفته و نیم‌تنه خود را صاف نگه‌داشته و دمبل‌ها را در مقابل ران‌های خود نگه‌دارید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
نیم‌تنه خود را ثابت نگه‌دارید. آرنج خود را اندکی خم کرده و کف دست‌های شما باید همیشه به سمت پایین باشد. دست‌های خود را تا اندکی بیشتر از موازی با سطح زمین بالا ببرید. یک ثانیه در بالاترین نقطه توقف کنید.
دمبل‌ها را به‌آرامی به حالت آغازین بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)