آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جلو با دمبل ایستاده تا بالای سر

Dumbbell Standing Front Raise Above Head

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

134

نام دیگر حرکت:

نشر از جلو تا بالای سردمبل ایستاده

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دمبل‌ها را در مقابل ران‌های خود نگه‌داشته و کف دست‌ها باید به سمت ران‌هایتان باشد.
دست‌های خود را صاف نگه‌داشته و آرنج‌ها را اندکی خم‌کنید اما قفل‌شده نگه‌دارید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
دمبل‌ها را به‌صورت نیم‌دایره بالای سر بیاورید.
به‌آرامی و در همان مسیر، به حالت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)