آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جلو با دمبل ایستاده تناوبی

Dumbbell Standing Alternate Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

133

نام دیگر حرکت:

نشر از جلو دمبل ایستاده تناوبی

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دو دمبل در دست گرفته و بایستید. دمبل ها باید مقابل ران هایتان قرار گیرند. کف دست ها نیز به سمت ران ها باشد. این حالت آغازین حرکت می باشد.
نیم‌تنه خود را ثابت نگه‌دارید. آرنج خود را اندکی خم کرده و دمبل چپ را بالا ببرید. در این حالت، کف دست‌های شما به سمت پایین خواهد بود. دست را به حدی بالا ببرید که بازوی شما با سطح زمین موازی باشد.یک ثانیه در بالاترین نقطه توقف کنید.
اکنون دمبل را به حالت آغازین بازگردانده و هم‌زمان دمبل راست را بالا ببرید و همین حرکت را با دست راست تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)