آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

نشر از جانب با دمبل خوابیده روی نیمکت

Dumbbell Side Lying One Hand Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

153

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دمبلی را در یکدست گرفته و به پهلو بر روی یک نیمکت صاف دراز بکشید. با دست دیگر خود می‌توانید پایه نیمکت را به‌منظور افزایش پایداری بگیرید.
کف‌دستی که دمبل در آن قرار دارد باید به سمت نیم‌تنه بوده و آرنج باید اندکی خمیده باشد. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
اکنون دست را از پهلو بالا ببرید تا آرنج در ارتفاع سرشانه قرارگرفته و دست شما تقریباً با سطح زمین عمود باشد.. در بالاترین نقطه نیز یک ثانیه توقف کنید.
به‌تدریج دمبل را به حالت آغازین پایین ببرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)