Dumbbell Side Bend

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

481

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالت ایستاده قرار گرفته و یک دمبل را در یکی از دستانتون نگه دارید. کف دست باید به سمت بدن باشد. دست مخالف خود را بر روی کمر قرار دهید. پاهای شما باید به عرض شانه از یکدیگر فاصله داشته باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
پشت خود را صاف نگه داشته و سرتان را بالا بگیرید. بدن خود را از کمر تا حد امکان به سمت مخالف خم کنید. هم‌زمان با خم‌‌شدن به پهلو نفس بکشید. سپس به مدت یک ثانیه در این حالت باقی مانده و مجددا همزمان با بازدم به حالت آغازین بازگردید.
اکنون حرکت را مجددا انجام داده و این بار به سمت چپ خم شوید. یک ثانیه در این حالت باقی مانده و مجددا حرکت را تکرار کنید.
حرکت را با تعداد تکرار پیشنهادی انجام داده و سپس موقعیت دست‌‌های خود را تغییر دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بدن را صاف می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به پهلو خم می شوید نفس بکشید(دم)