آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست مچ برعکس

Dumbbell Seated Preacher Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

237

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دست گرفته و بازوهای خود را روی میز لاری یا یک میز شیب‌دار قرار دهید. دمبل‌ها باید در راستای شانه نگه‌داشته شوند. این وضعیت شروع است.
دمبل‌ها را به‌آرامی و تا جایی که بازو‌ها کشیده و عضله دوسر بازو کاملاً منقبض شود پایین ببرید.
با انقباض عضله دوسر بازو دمبل‌ها را تا سطح شانه بالا بیاورید.
لحظه‌ای انقباض عضله را در این موقعیت حفظ کرده و آن را تحت‌فشار قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)