Dumbbell Seated Kickback

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

297

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در هر دست خود یک دمبل نگه‌داشته و کف دست‌‌های خود را به سمت نیم‌‌تنه نگه‌دارید. لبه یک نیمکت بنشینید نیم‌‌تنه خود را با خم کردن کمر به سمت جلو بیاورید. پشت را صاف نگه‌دارید.. بخش فوقانی دست‌‌ها باید نزدیک به نیم‌‌تنه بوده و با سطح زمین موازی باشند. ساعدها باید به سمت سطح زمین باشند.
بخش فوقانی بازوها را ثابت نگه‌دارید. از عضلات سه سر برای بالا بردن وزنه‌‌ها استفاده کرده. دست‌‌ها را تا زمانی که ساعد‌‌ها با سطح زمین موازی هستند، بالا ببرید. همانند سایر تمرینات دست، فقط ساعد در طی این تمرین حرکت داده می‌‌شود.
بعد از یک ثانیه انقباض در بالاترین نقطه، دمبل‌‌ها را به‌آرامی به نقطه آغازین پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)