آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو دمبل جفت نشسته چرخشی

Dumbbell Seated Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

223

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دستان خود نگه دارید و بر روی نیمکت یا صندلی بشینید و همانند شکل کف دست‌تان به سمت همدیگر باشد.
موقع بلند کردن دمبل کف دست باید با چرخش مچ و ساعد به سمت بالا باشد.
دمبل را با آرامی بلند کنید و در قسمت بالایی کمی مکث کرده و به آرامی پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)