آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

اسکوات تک دمبل پا باز

Dumbbell Plyo Squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

640

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را از انتهای آن با هر دو دست گرفته و صاف بایستید. پاهای خود را بیشتر از عرض شانه بازکرده و زانوها را اندکی خم‌کنید.
پنجه‌های پا باید رو به بیرون باشد. نکته: هنگام اجرای حرکت دست‌های شما باید ثابت باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
به‌آرامی زانوها را خم کرده و پاهای خود را تا جایی که ران‌ها موازی با زمین شوند پایین ببرید.
با فشار پاشنه‌ها به زمین به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)