آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو دمبل نشسته تک دست پشت سر

Dumbbell One Arm Seated Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

295

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در وضعیتی نشسته با یکی از دست‌ها دمبلی بگیرید و آن را مستقیم بالای سر ببرید.
آرنج دست را در حال تمرین ثابت نگه دارید و در آن حالت دمبل را از پشت سر پایین ببرید تا پشت بازو به کشش کامل برسد.
آنجا لحظه‌ای توقف کنید سپس دمبل را به موقعیت شروع باز گردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)