آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو دمبل خوابیده تناوبی کنار گوش

Dumbbell Lying alternating Pronated Triceps Extension

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

300

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک دمبل را با یک دست بگیرید.روی نیمکت صاف دراز بکشید.دمبل را بلند کرده و روبروی خود قرار بدید طوری که دست و بدنتون زاویه 90 درجه داشته باشند.با دست مخالف آرنج دست موافق را بگیرید تا حین اجرای حرکت بازو تکان نخورد.دمبل را آهسته به سمت کنار گوش مخالفتون پایین آورده کمی مکث کنید و به نقطه شروع برگردین.
با دست دیگر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل را پایین می آورید نفس بکشید(دم)