آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ذوزنقه ای

شراگ دمبل روی میزشیبدار

Dumbbell Incline Shrug

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) خلفی

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

7

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد و از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری نمایید.حرکت را کنترل شده و آهسته اجرا کنید

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میز شیب دار را با زاویه کمی بیشتراز 45 درجه تنظیم کنید و روی آن بنشینید به طوری که کمر روی میز قرار بگیرد،سپس دو دمبل را بردارید.با یک حرکت عمودی شانه هایتان را تا بالاترین حد ممکن بالا ببرید و بازوهایتان را کاملا کشیده نگه دارید. بیشترین حد انقباض عضله ی ذوزنقه ای را حفظ نموده و سپس شانه ها را به حالت اولیه برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

حین برگرداندن دمبل ها به حالت اول، نفس بکشید و با بالابردن شانه ها نفس را آزاد کنید.