آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو دمبل چرخشی روی میز شیبدار

Dumbbell Incline Round Arm Biceps Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

233

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالی که دمبل ها را در دست دارید، به میز شیبدار تکیه دهید. آرنج ها را در کنار بالاتنه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال با ثابت نگه داشتن نیمه بالای دست، دمبل را بالا آورده و مچ را به سمت بالا بچرخانید.
دمبل ها را تا محلی که ماهیچه جلو بازو کاملاً منقبض شده و با سرشانه هم سطح شود، بالا ببرید.
در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده سپس دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)