آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو دمبل روی میز شیبدار دست باز

Dumbbell Incline Inner Biceps Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

230

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در هر یک از دستان خود یک دمبل گرفته و بر روی نیمکت شیب‌‌دار دراز بکشید.
دمبل‌‌ها باید در ارتفاع بازو نگه‌داشته شده و کف‌‌ دست‌‌ها به سمت بیرون باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
وزنه‌‌ها را به سمت بیرون و بالا حرکت داده و ساعدها با عضلات دلتوئید در یک راستا باشند. حرکت را تا زمانی که دمبل‌‌ها در ارتفاع سرشانه قرارگرفته و در طرفین دلتوئید هستند، ادامه دهید.
بعد از یک ثانیه انقباض در بالاترین نقطه حرکت، به‌آرامی وزنه را به حالت آغازین بازگردانید. وزنه باید همان مسیری را طی کند که در طی انجام حرکت طی شده است.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)