آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

زیر شکم آویزان با دمبل پا صاف

Dumbbell Hanging Straight Leg Raise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

487

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

پاها صاف و زانو خم نمیشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

از روی میله بارفیکس در حالی که پاهای شما کاملا کشیده است آویزان شوید.یک دمبل را بین جفت پای خود قرار داده و پاهای خود را ازکم خم کنید و دمبل را با انقباض عضلات شکمی بالا بیاورید و به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)