آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

سوئینگ دمبل

Dumbbell Full Swing

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

727

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دمبل را در دست نگه‌داشته و آن را بین پاهایتان ببرید و با هر دودست نگه‌دارید. پشت باید صاف بوده و سر روبه‌جلو باشد.
دمبل را بین پاهایتان حرکت داده و باسن و زانوها را به حالت منعطف‌‌تر نگه‌دارید.
حرکت را باقدرت، معکوس کرده و از باسن، زانوها و قوزک پاهایتان استفاده کرده و وزنه را بالای سرتان ببرید.
هم‌زمان با پایین آمدن، سرعت دمبل را کم کرده، آن را به پایین‌‌تنه خود نزدیک کنید و سپس تکرار بعدی را انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل را بالا می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)