آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

فلای سینه دمبل روی زمین

Dumbbell Floor Fly

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

374

نام دیگر حرکت:

سینه قفسه دمبل روی زمین

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.حین حرکت زاویه ی دمبل ها را نباید تغییر دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالی که روی زمین دراز کشیده‌اید ،دمبل‌ها رو به صورت مستقیم تا وسط سینه تان بالا ببرید. کف دست‌ها رو به هم باشد.
دمبل‌ها به سمت بیرون پایین بیاورید. آرنج تان کمی خم می‌شود و وزنه تا سطح سینه تان پایین می‌آید.
دمبل‌ها را با هم به صورت دورانی بالا ببرید تا به موقعیت اول برسد.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می برید نفس بکشید(دم)