آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

پرس سرشانه کوبایی با دمبل

Dumbbell Cuban Press Shoulders

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – سه سر بازویی(پشت بازو) – دوسر بازویی(جلو بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

127

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

از پا و کمر کمک نگیرید.گردن در راستای ستون فقرات باشد..اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دمبلی را در هر یک از دستان خود به حالت گیرش معمولی گرفته و بایستید. دست‌های خود را بالا ببرید تا با سطح زمین موازی باشند. بخش پایین دست شما باید همانند دست‌های مترسک آویزان باشد. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
به ‌منظور آغاز حرکت، سرشانه‌های خود را به سمت بیرون بچرخانید تا بخش فوقانی بازو 180 درجه حرکت کند. بازوها را در این حالت نگه‌داشته و بخش فوقانی دست‌ها را بچرخانید تا مچ شما دقیقاً بالای آرنج قرارگرفته و ساعدها نسبت به سطح زمین عمود باشند.
اکنون با باز کردن آرنج خود دمبل‌ها را به بالای سر خود ببرید.مراحل را معکوس نموده و به نقطه آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)