آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

پرس سرشانه دمبل آرنولدی

Dumbbell Arnold Press Shoulders

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – سه سر بازویی(پشت بازو) – دوسر بازویی(جلو بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

125

نام دیگر حرکت:

پرس سرشانه دمبل چرخشی

caution

نکات و خطا ها

بازوها باید در کنار نیم‌تنه قرار بگیرند. حالت آغازین حرکت باید همانند حالت منقبض‌شده جلوبازو با دمبل باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی نیمکت دارای پشتی نشسته و دو دمبل را در مقابل خود و در ارتفاع سینه خود نگه‌دارید. کف دست‌ها باید به سمت بدن بوده و آرنج‌های شما خمیده باشند.
اکنون حرکت را انجام دهید. هم‌زمان با چرخاندن کف دست‌های خود تا زمانی که به سمت جلو باشند، دمبل‌ها را بالا ببرید.
دمبل را تا زمانی که دست‌های شما در بالای سرخود کشیده می‌شوند، بالا ببرید.
بعد از یک ثانیه توقف در بالاترین نقطه، دمبل‌ها را با چرخش دست‌ها به سمت خود، پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)