آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو دمبل چکشی ایستاده به سمت سینه تناوبی

Dumbbell Alternate Cross Body Hammer Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

219

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج به سمت داخل خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دست گرفته و بایستید. بالاتنه را صاف و دست‌ها را کشیده نگه‌دارید. آرنج‌ها باید نزدیک به بدن باشند.
کف دست‌ها باید رو به بدن قرارگرفته باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
درحالی‌که بازوها را ثابت نگه‌داشته‌اید با منقبض کردن عضله دوسر بازو وزنه‌ها را بالا بیاورید. به بالا بردن وزنه تا جایی که عضله جلو بازو کاملاً منقبض‌شده و دمبل‌ها مقابل سینه قرار گیرد، ادامه دهید.
اندکی انقباض عضله را حفظ کرده و آن را تحت‌فشار قرار دهید. نکته: دقت کنید که آرنج را ثابت نگه‌داشته و تنها ساعدهایتان را حرکت دهید.
پس از یک مکث کوتاه، به‌آرامی دمبل‌ها را پایین برده و به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دمبل ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)