آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

شنا دست جمع

Close Grip Push up

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

353

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقران . دست ها کاملا جمع تا فشار روی عضلات پشت بازو بیشتر شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع در فرم شنا روی زمین قرار بگیرید و بدن از سر تا پا صاف باشد و کمر را بالا و پایین نبرید.
دست‌ها به اندازه کمتر ازعرض شانه باز بگیرید و آرنج را به بدن نزدیک کنید تا فشار روی عضلات سینه و سرشانه به حداقل برسد.
سینه را به سمت زمین و دستان خود پایین ببرید تا سینه به سطح زمین نزدیک شود.
بدن را در همین مسیر به سمت نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)