Captains Chair Leg Raise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

504

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

آرنج خود را روی بالشتک دستگاه شکم خلبانی در حالی که پاهای شما کاملا کشیده است قرار بدین..پاهای خود را با انقباض عضلات شکمی بدون اینکه زانو خم شود بالا بیاورید تا با بالاتنه زاویه 90 درجه بسازد. آهسته به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پا را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)