آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل قایقی مچ برعکس

Cable Straight Back Seated Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

59

نام دیگر حرکت:

پشت دستگاه نشسته دستگیره دوبل کمر صاف

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مطابق شکل روی دستگاه نشسته و دستگیره دوبل را بگیرید.
زاویه زانوها باید حدود 150 تا 160 درجه و کمر کاملا صاف باشد.
توجه داشته باشید که در حین انجام حرکت باید کمر صاف و سر بالا باشد.
دستگیره را به سمت سینه بکشید طوری که آرنج‌ها رو به بالا باشد و با پهلو فاصله داشته باشد مکث کرده و به نقطه شروع باز می گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).