آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

پول دان با میله صاف

Cable Straight Arm Pulldown

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

52

نام دیگر حرکت:

پشت پول دان دست صاف سیم کش با میله صاف

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب میله جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع، میله بزرگ را که به قرقره بالایی دستگاه سیم‌کش متصل شده است بگیرید. کف دست‌ها باید رو به پایین و فاصله آن‌ها از یکدیگر بیشتر از عرض شانه باشد. حدود یک متر از دستگاه فاصله بگیرید.
بالاتنه خود را از کمر حدود 30 درجه به سمت جلو خم کرده و دست‌ها را در مقابل خود کاملاً بکشید. اگر دست‌های شما کاملاً صاف نشده پس باید عقب‌تر بایستید. حال با انقباض عضله پشتی بزرگ(زیر بغل) آماده شروع حرکت شوید.
در حالی که دست‌ها را صاف نگه‌داشته‌اید، با انقباض عضله پشتی بزرگ میله را تا جایی که دست‌ها کنار ران قرار گیرد پایین بکشید.همچنان دست‌ها را صاف نگه‌داشته و به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).