Cable Standing Fly Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

418

نام دیگر حرکت:

کراس اور سیم کش ایستاده

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا دستگیره های دستگاه کراس اور را در بالاترین نقطه قرار بدین و سپس دستگیره های کراس اور را گرفته کمی به جلو خم شوید و در جلوی ران نگه دارید.
باید زاویه آرنج‌تان را در حدود 135 یا 120 درجه تنظیم کنید. توجه داشته باشید که این زاویه را از آغاز تا پایان حرکت ثابت حفظ کنید.
به آرامی دست‌ها را باز کرده و دوباره به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)