Cable Standing Chest Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

423

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

قرقره دوطرفه را در ارتفاع سینه تنظیم کرده و وزن مناسبی را انتخاب کنید. یک یا هر دو پا را در برابر سیم‌‌کش قرار داده و هر یک از دستگیره‌‌ها را در دستانتان بگیرید. جایگاه خود را تنظیم کنید تا پایداری بهتری داشته باشید.
قسمت فوقانی دست باید با کتف زاویه 90 درجه تشکیل دهد. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
سایر قسمت‌‌های بدن را صاف نگه‌داشته و از آرنج‌‌ها برای پرس دستگیره‌‌ها به سمت جلو استفاده نمایید.
در بالاترین نقطه توقف کرده و به حالت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت جلو میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)