آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات گردن

جلو گردن با دستگاه سیم کش

Cable Seated Neck Flexion

عضله اصلی حرکت:

گردن

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

4

نام دیگر حرکت:

جلو گردن نشسته سیم کش

caution

نکات و خطا ها

دقت نمایید حین اجرای این تمرین برای پیشگیری از آسیب دیدگی و کشیدگی عضلات، از انجام حرکات سریع و ناگهانی خودداری نمایید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک بند گردن را به دستگاه سیم کش وصل کنید . زمانی که وزنه‌ را انتخاب کردید، روی نیمکت پشت به دستگاه و صاف بشینید و کامل تکیه دهید . پاهای خود را اندکی عریض‌تر از شانه باز کنید.
دستان خود را بر روی زانو قرار داده و سپس از قسمت گردن سر خود را به آرامی به سمت پایین خم کنید و سپس به حالت آغازین حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با صاف کردن گردن نفس بکشید(دم) و با خم کردن گردن به سمت جلو نفس خود را آزاد کنید(بازدم)