آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات گردن

پشت گردن نشسته با دستگاه سیم کش

Cable Seated Neck Extension

عضله اصلی حرکت:

گردن

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

3

نام دیگر حرکت:

پشت گردن نشسته سیم کش

caution

نکات و خطا ها

توجه کنید به هیچ عنوان قوز نکنید و از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری کنید ، سرعت اجرای حرکت بسیار کم باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک بند گردن را به دستگاه سیم کش وصل کنید . زمانی که وزنه‌ را انتخاب کردید، روی نیمکت صاف نشسته و کاملا تکیه دهید . پاهای خود را اندکی عریض‌تر از شانه بازکنید.
دستان خود را بر روی زانو قرار داده و سپس از قسمت گردن سر خود را به آرامی به سمت پایین خم کنید و سپس به حالت آغازین حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با بردن سر خود به پایین نفس بکشید(دم) و با بالا اوردن وزنه نفس خود را آزاد کنید(بازدم)