Cable Hammer Curl with rope

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

266

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید. فقط ساعد‌‌ها باید حرکت داشته باشند و بخش فوقانی دست باید ثابت باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طنابی را به قرقره پایین متصل کرده و در حالت ایستاده در مقابل دستگاه سیم‌‌کش قرار بگیرید. فاصله شما با دستگاه باید در حدود 30 سانتی‌متر باشد.
طناب را باحالت خنثی (کف‌‌ دست‌‌ها به داخل) گرفته، قوس عادی در پشت بدن ایجاد نموده و نیم‌‌تنه را ثابت نگه‌دارید.
آرنج‌‌ها را در کنار بدن نگه‌داشته و از حرکت آن‌ها در طول حرکت خودداری کنید. نکته: فقط ساعد‌‌ها باید حرکت داشته باشند و بخش فوقانی دست باید ثابت باشد. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
از عضلات دوسر (جلو بازو) استفاده کرده و دست‌‌ها را هم‌زمان با بازدم بالا بکشید تا عضلات دوسر با ساعد برخورد کنند.
بعد از یک ثانیه انقباض عضلات دوسر، به‌آرامی وزنه را به حالت آغازین بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی طناب را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی طناب را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).