Cable Decline Fly

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

422

نام دیگر حرکت:

قفسه زیر سینه سیم کش

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میز زیرسینه (شیب منفی) را در میان دستگاه سیم کش قرار دهید. دسته ها را نصب کرده و در پایین دستگاه تنظیم می کنیم.
دسته ها را برداشته و روی نیکت دراز بکشید . دسته ها باید به اندازه دستانتان از سینه فاصله داشته باشند.
دسته ها را فشار داده و بلند می کنیم . آرنج ها باید صاف باشند.
به آرامی دسته ها را پایین آورده و حرکت را تکرار می کنیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)