آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

پرس سینه سیم کش خوابیده دست موازی

Cable Bench Press Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

408

نام دیگر حرکت:

پرس سینه کراس اور خوابیده

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میز صاف را بین دستگاه سیم کش(کراس اور) قرار میدیم طوری که دستگیره ها در راستای قفسه سینه باشند.
وزنه مورد نظر را انتخاب کرده و روی میز دراز میکشیم و دستکیره ها را کرفته و بالا میبریم.
آهسته به سمت پایین می آوریم کمی مکث کرده و دوباره حرکت را تکرار می کنیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا می آوریم نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را پایین می بریم نفس بکشید(دم)