آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

اسکوات با وزن بدن +باز کردن پا به طرفین تناوبی

Bodyweight Squat to Side Leg

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

710

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده و پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید. می‌توانید دست‌ها را پشت سر،بالا،کنار و… قرار دهید. این وضعیت شروع است.
برای شروع حرکت، زانوها و باسن را خم کرده و با باسن شروع به نشستن کنید.
به پایین رفتن تا کمترین ارتفاع ممکن (در صورت توان) ادامه دهید. سپس به‌سرعت جهت حرکت را تغییر داده و به وضعیت شروع برگردید.هربار که بالا می آیید یکی از پاها را از زمین بلند کرده وبه سمت جانب لگد بزنید. در حین اجرای اسکوات، سر و سینه خود را بالا نگه‌داشته و زانوها را به بیرون فشار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)