آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل خم با حوله

Bent over Row with Towel

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

98

نام دیگر حرکت:

پشت خم با حوله

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مانند تصویر یک حوله یا پارچه را با هر دو دست خود به اندازه عرض شانه به کونه که کف دستانتان به سمت جلو باشد بگیرید،زانوها را کمی خم کنید و از کمر تا جایی که با زمین موازی شوید خم شوید.
سپس دستانتان را در حالی که حوله خم نشود و کاملا صاف و کشیده بماند به سمت بالا بکشید کمی مکث کرده و به حالت شروع حرکت برگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پارچه یا حوله را به سمت خودتون میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.