آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

کول هالتر بدون وزنه

Barbell Upright Row without weight

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

171

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین حرکت، کمرتان را صاف نگه دارید و مچ های دستتان را خم نکنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

صاف بایستید و بالا تنه تان را صاف نگه دارید. جهت ثابت نگه داشتن لگن، عضلات سرینی و شکم را منقبض کرده و هالتر را بدون وزنه با کف دست هایی که به سمتِ بدن هستند بگیرید و فاصله دست ها از هم به اندازه عرض شانه ها باشد.
برای بلند کردن هالتر به سمت شانه ها، آرنج هایتان را تا کمی بالاتر از ارتفاع شانه بالا ببرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)