Barbell sumo squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

662

نام دیگر حرکت:

سومو اسکوات با هالتر

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع هالتر را روی بخش بالایی عضلات پشت و سرشانه قراردهید و آنرا با دست نگه دارید. هالتر را از جای خود بلند کنید.
پاها را بیشتر از عرض شانه ها باز کنید و پنجه ها و زانو را به سمت بیرون بچرخانید تا حدود زاویه ۳۰-۴۵ درجه ایجاد شود.
با رعایت نکات کلی حرکت اسکوات شروع به نشستن کنید تا پشت پای شما با زمین موازی گردد.
با حفظ فرم اصولی و انقباض عضلات باسن به نقطه شروع حرکت کنید و به حالت ایستاده برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)