آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پهلو با هالتر

Barbell Side Bent

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

495

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالت ایستاده قرارگرفته و یک هالتر را در پشت سرشانه‌‌های خود قرار دهید (هالتر باید اندکی پایین‌‌تر از گردن باشد). پاهای شما باید به‌اندازه سرشانه از هم فاصله داشته باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
پشت خود را صاف نگه‌داشته و سرتان را بالا بگیرید. از کمر خود تا حد امکان خود را به سمت راست خم‌کنید. یک ثانیه در این حالت باقی‌مانده و مجدداً هم‌زمان با بازدم به حالت آغازین حرکت بازگردید.
اکنون حرکت را تکرار کرده و این بار به سمت چپ خم شوید. یک ثانیه را در این حالت باقی‌مانده و مجدداً به حالت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به سمت بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)