آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

لانج با هالتر دست بالای سر

Barbell Lunge Hands Overhead

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ – دلتوئید (سرشانه)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

672

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و وبا دو دست خود یک هالتر را (ترجیحا بدون وزنه) بالای سر خود در راستای بدن نگه میداریم.
یکی از پاها را به جلو گذاشته و اجازه می دهیم تا زانوی هر دو پایمان به طور همزمان خم شود.
تا زمانی که زانوی پای عقب به زمین نخورد پایین تر می رویم.
سپس با خیزش به سمت پای عقب به حالت ایستاده بر می گردیم.
تمامی مراحل را بر روی پای دیگر نیز تکرار می کنیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)